PROVINGENJÖR APPARAT- OCH SYSTEMPROV EMC

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Linköping
Heltid
Rekrytering, 1 plats
Teknik
2017-04-20
 
Dela jobbet
 
Dela jobbet

om företaget

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Du kommer att arbeta på sektionen för Miljötålighetsprovning som är en del av avdelningen "Flight Test and Verification". Vid sektionen finns bl.a. ett EMC-laboratorium med kvalificerade resurser, främst avseende verifieringen av militära krav, för provning av system och delsystem.

För att kunna hantera flygindustrins stränga krav har genom åren skett en omfattande egenutveckling av såväl provmetoder som därtill knutna kompetenser. Labbet har en unik förmåga att genomföra provning av delsystem upp till 40 GHz med fältstyrkor upp till 200 V/m i skärmrum och 2 kV/m i en s.k. modväxlande kammare (MVK). Labbets resurser innefattar vidare mobila mätresurser, en anläggning för provning avseende tålighet mot blixt för flygplan samt en kraftfull utomhusanläggning för provning av flygplans tålighet mot mikrovågsbestrålning vid extrema fältstyrkor

dina arbetsuppgifter

Provverksamheten inom elmiljö är i ett expansivt skede och du kommer att få driva och utveckla verksamheten tillsammans med andra erfarna provingenjörer samt samarbeta tätt med system- och beräkningsingenjörer.

Din roll blir, förutom att arbeta som provingenjör inom designstöd, lab- och systemprov, att medverka i drift, underhåll och utveckling av lab- och provutrustning. Vi expanderar inom området designstöd, där man får följa en produkt genom hela utvecklingskedjan. I din uppgift ingår även provmetodutveckling inom teknikområdet. Labbet har både interna och externa kunder och försäljning av EMC-prov är en viktig och växande del av verksamheten. Tjänsten går delvis att anpassa efter dina kunskaper och styrkor, men en vilja att arbeta mot kund är viktig. Tjänsten kan innehålla en del resor till kunder i första hand inom Sveriges gränser.

din profil

Vi söker dig som är driftig och initiativrik och vill vara med att utföra och utveckla provverksamheten inom EMC. Vi efterfrågar ett brett intresse för provning och verifiering inom EMC-området, som spänner från apparatprov till systemprov (verifiering av komplett flygplan).

Din bakgrund bör vara civilingenjör eller högskoleingenjör eller motsvarande med inriktning mot elektronik eller tillämpad elektroteknik. Erfarenheter inom områdena EMC, elektrisk mätteknik och mätdatabehandling efterfrågas.

Vi utgår ifrån att du har stort engagemang, en affärsmässig inställning och lätt för att engagera och samarbeta med människor. Du har ett starkt kundfokus och gärna ett stort kontaktnät eller förmåga att bygga upp ett sådant. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap

ansökningsförfarande

Har du frågor gällande tjänsten kontakta ansvarig rekryterare på Industrikompetens, Patrik Funke, 013-32 94 22.
Du kan endast söka tjänsten via http://saabgroup.com

om oss

Industrikompetens och Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av Rekrytering och Bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i utbildningar och kompetensförsörjningsfrågor och fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk.

ANSÖK TILL JOBBET