Mikael Johansson, Manager Test and Verification Center på Toyota Material Handling

Leder avdelningen som verifierar våra produkter Utbildning: B.Sc. Maskinteknik

“Jag får leda förändrings- och förbättringsarbetet i verksamheten från grunden. Det är oslagbart.”

Jag har världens roligaste jobb: att vara chef och samtidigt jobba med avancerad teknik och verksamhetsutveckling. Som chef inom R&D får jag också vägleda medarbetare och behöver därför inte heller släppa tekniken.

Vi är närmare 40 medarbetare som har till uppgift att se till att våra produkter uppfyller de höga krav som ställs på kvalitet och prestanda. Det fina är att vi inte bara verifierar de färdiga truckarna utan är med och kvalitetssäkrar hela utvecklingsprocessen, från produktkrav och hållfasthetsberäkningar till fältprov. Hela avdelningen är på olika sätt involverad i förändringen och förbättringen av vår organisation och verifieringsprocess.

Nästa steg blir det nya testcentret för avancerade material- och logistiklösningar, som Toyota valt att bygga i Mjölby. Vi får en 95 meter lång testbana, en bump track för uthållighets- och utmattningsprov och en smalgångsyta. Takhöjden i lokalen blir 18 meters fri takhöjd. Vi kommer att kunna utveckla och testa truckarnas kapacitet, driftssäkerhet, livslängd och kvalitet, men även aspekter som ergonomi, arbetsmiljö, buller och klimat.

Jag kom i kontakt med Toyota Material Handling som teknikkonsult. Det var så himla trevligt här att jag valde att kliva över. Här finns produktutveckling, verifiering och produktion på samma ställe, det är bara några steg till allt. När en prototyp byggs ihop är man delaktig i processen och har ett nära samarbete med konstruktörer och produktionspersonal. Man får se helheten. Känslan är att mycket ligger i mina egna händer, jag kan påverka min egen och företagets utveckling.

Gå gärna in på skill.se/toyota och läs mer om de tjänster vi rekryterar till Toyota nu, du kan också läsa mer om företaget och möta andra medarbetare till Mikael.