Skill grundades 1997 som en avknoppning från Linköpings universitet. Redan från start var visionen att skapa möjligheter för akademiska talanger. Detta är fortfarande en stark drivkraft för oss och vi har fortsatt en mycket tät kontakt med universitetet genom bl.a. genom samarbete med många sektioner och med studentambassadörer som hjälper oss att veta vad som är på gång.

Skill är ett rekryterings- och bemanningsföretag som främst jobbar med att tillsätta uppdrag inom IT, teknik och administration. Tillsammans med Industrikompetens bildar vi ett av Östergötlands största bemanningsföretag. Vi har ett stort nätverk av kund- och ägarföretag och har kontor på flera orter runt om i Sverige.

År 2013 förvärvade Industrikompetens bolaget och varumärket Skill. Industrikompetens grundades också 1997 men hade flera industriföretag samt IF Metall som initiativtagare. Då var syftet att samordna, planera och effektivisera den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen till regionens industriella arbetsgivare. Att Industrikompetens skulle ägas av regionens industriföretag var en bärande princip och genom den nära relationen till ägarna skulle företaget ha möjlighet att agera som en röst åt industrin i kompetensförsörjningsfrågan samt vara en samlingspunkt för olika nätverk. Många år har passerat sedan starten men grundtankarna är högst levande än idag. Läs gärna mer om Industrikompetens och ägarföretagen här.

Idag är Industrikompetens och Skill en organisation med två starka varumärken.