Vi kan genomföra både avancerade undersökningar men även tidseffektiva webenkäter. Oavsett om ni är i behov av en marknadsundersökning, kundundersökning, medarbetarundersökning eller mer kvalitativa undersökningar har vi verktygen som krävs.

När vi genomför undersökningar använder vi oss av en erfaren projektledare tillsammans med studenter eller nyutexaminerade akademiker som genomför undersökningen. Detta gör att du får en mix av ung, akademisk kompetens direkt från högskolan och erfaren undersökningskompetens. Våra projektledare står för kundkontakt, tidplan, struktur, handledning och uppföljning.

Varje projekt inleds med att vi arbetar fram frågeformulär mot bakgrund av syfte och frågeställningar. Därefter startar informationsinsamlingen där vi väljer lämplig metod. De vanligaste metoderna är enkäter, webbenkäter, telefonintervjuer, internet- och fokusgrupper men det är era behov som styr vilken/vilka metoder vi använder.

När vi har samlat in all nödvändig information sammanställs och analyseras resultatet. Vi samlar resultaten i en skriftlig rapport som levereras till er i samband med en muntlig avrapportering och presentation. Presentationen kan vi givetvis genomföra för större grupper om ni så önskar.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!